top of page

HAKKIMIZDA

Veri Koruma Derneği 20 Haziran 2018 tarihinde kişisel verilerin korunması alanında çalışma yürütmekte olan avukat, hukukçu ve öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur. Derneğin amaçları şunlardır;

  • Güvenilir bilgi merkezi olmak amacıyla dünyada kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanmasına dair hukuki ve sair alanlardaki akademik çalışmaları desteklemek,

 

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında içtihadın oluşmasına ve hukuki mütalaaların hazırlanmasına destek vermek, akademisyenler ile hukukçu ve bilişim, bilgi teknolojileri ve güvenliği ile benzeri alanlarda çalışan meslek mensuplarının mesleki gelişimini sağlamak,

  • Devlet, özel sektör ve sivil toplum olarak kişisel verilerin korunması için sürdürebilir bir kültürün Türkiye’de yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla kişisel verilerin korunması konusunda ortak uygulamalar, yöntem ve anlayışın gelişmesini temin etmek, bu amaçlarla yapılacak çalışmalara ve etkinliklere fikri, maddi ve manevi destek sağlamak ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek,

  • Uluslararası veri transferleri açısından Türkiye’nin, Avrupa Birliği başta olmak üzere, “güvenilir ülke” olarak ilan edilmesi için her türlü desteği vermek,

  • Türkiye ile yabancı ülkeler arasında uluslararası veri transferine imkan verecek iki taraflı veya çok taraflı anlaşmaların imzalanması için her türlü hukuki ve süreç yönetimi desteğini vermek, yurtdışında kişisel verilerin korunması konusunda yetkilendirilen düzenleyici kurum ve otoriteler ile Kişisel Verilerin Korunması Kurumu arasında ilişkilerin ve bilgi paylaşımının gelişmesini sağlamak amacıyla faaliyetler yürütmek ve

  • Bu alanda iyi uygulama örneklerinin tesis edilmesi amacı ile mesleki standartların konulması ve korunmasını temin etmek amaçlarıyla kurulmuştur.

 

Dernek’in liderliğinde faaliyet gösteren Kişisel Veri Platformu her ay düzenli toplantılar yaparak uygulamacı hukukçular, hukuk ve bilişim alanındaki akamedeisyenler ile veri güvenliği uzmanlarını bir araya getirmekte ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR olmak üzere, uluslararası anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde uygulamaya yönelik çalıştaylar yapmaktadır.

THE APP
Anchor 1

Kişisel Veri Platformu Çalışma Notları

 

 

Dernek’in liderliğinde faaliyet gösteren Kişisel Veri Platformu her ay düzenli toplantılar yaparak uygulamacı hukukçular, hukuk ve bilişim alanındaki akamedeisyenler ile veri güvenliği uzmanlarını bir araya getirmekte ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR olmak üzere, uluslararası anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde uygulamaya yönelik çalıştaylar yapmaktadır.


Bu amaçlarla, yıl içerisinde düzenli olaraktoplanan Platform toplantılarını, Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (“ISRC”) altındaki Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi’nde (“BUSİBER”), ISRC’nin çok değerli hocaları Prof. Dr. Meltem Özturan, Doç. Dr. Ceylan Onay Şahin ve Doç. Dr. Bilgin Metin’in de destekleriyle gerçekleştirmiştir.


Aşağıdaki linklerde Platform tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan toplantılara ilişkin notlar, tespitler ve öneriler bulunmaktadır.

Bizimle bağlantıya geçin

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

Mesajınız için teşekkür ederiz.

CONTACT
bottom of page