top of page

VERİ KORUMA DERNEĞİ OLARAK 28 OCAK VERİ KORUMA GÜNÜNÜZÜ KUTLARIZ

Türkiye’nin de taraf olduğu, 108 sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme” 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmıştı. Avrupa Konseyi ilk olarak 2007 senesinde, bu sözleşmenin imzaya açıldığı gün olan 28 Ocak’ı Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan etti. 28 Ocak gününün bilinirliği ilerleyen zamanlarda Dünya’da da yaygınlaştı ve kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine dair düzenlemeleri olan ülkelerde değişik adlar altında etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Ülkemizde de 2016 yılında 108 Sayılı Sözleşme’nin onaylanması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile beraber, Veri Koruma Gününü kutlamaya başladık.

Derneğimizin liderliğinde faaliyet gösteren Kişisel Veri Platformunun 2020 senesindeki ilk toplantısını da 28 Ocak Veri Koruma Gününde yapıyoruz. Toplantımız dahil bu senenin ilk yarısındaki buluşmalarımızda, güncel uygulamalar ve tespitler ışığında Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Sözleşme) ve kamuoyunda 108+ olarak bilinen Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Olarak Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ni yenileyen Protokol’ünü (CETS №223) de dikkate alarak, Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’muzda değişiklik önerilerimiz üzerinde çalışacağız.  

Kişisel Veri Platformu, Boğaziçi Üniversitesi ve Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi - BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Projesi dahilinde) ile birlikte Ocak 2018’den beri her ay düzenli olarak toplantılar yaparak uygulamacı hukukçular, hukuk ve bilişim alanındaki akademisyenler ile veri güvenliği uzmanlarını bir araya getirmekte ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR olmak üzere, uluslararası anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde uygulamaya yönelik çalıştaylar yapmaktadır. Platform toplantılarına dair çalışma notları Veri Koruma Derneği’nin internet sitesinde dönemsel olarak yayınlanmakta ve ilgili kurumlara da rapor olarak sunulmaktadır.

Kişisel Veri Platformunun katılımcıları, kişisel verilerin korunması ve/veya bilgi güvenliği alanlarında aktif olan akademisyen, danışman, avukat ve teknik uzmanlardır. Platform toplantılarına davet edilen tüm katılımcıların buluşmalarda yürütülen tartışmalara katılması, söz alması ve bu suretle katkının karşılıklı olması bir koşuldur. Platform tartışmaları hedeflenen amaç ve içeriği gereği sadece bu alanda uzun zamandır çalışan uzman ve kıdemli kişilere açıktır. Toplantıda mutabık kalınan hususlar veya tartışmaların çeşitliliği ve zenginliğini göstermek amacıyla konuşulan tüm hususlara dair notlar kamunun bilgisine dernek internet sitesinden dönemsel olarak sunulmaktadır.

Platform çalışmaları dışında Derneğimiz, üniversiteler ve kurumlarla pratiğe yönelik temel düzeyde ortak eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler, özellikle kişisel verilerin korunması alanında yeni çalışmaya başlayan ya da çalışmak isteyen tüm kişilere açıktır. 

Dernek, güvenilir bilgi merkezi olmayı amaçlamakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında içtihadın oluşmasına ve akademisyenler ile hukukçu ve bilişim, bilgi teknolojileri ve güvenliği ile benzeri alanlarda çalışan meslek mensuplarının mesleki gelişimine katkı sağlamak istemektedir.

Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşu olarak Dernek, kişisel verilerin korunması için sürdürebilir bir kültürün Türkiye’de yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla çalışma ve etkinlikler yapmakta, yapılan çalışma ve etkinliklere destek sağlamaktadır. 

bottom of page